Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Rượu Cognac

Rượu Martell Cordon Bleu 700ml
2,950,000 VND
Rượu Cognac
Rượu Camus VSOP
735,000 VND
Rượu Martell VSOP 700 ml
900,000 VND
Rượu Martell Noblige
1,050,000 VND
Rượu Remy Martin Club 700 ml
1,380,000 VND
Rượu Camus XO Trắng
2,175,000 VND
Rượu Remy Martin VSOP 1,5 L
2,190,000 VND
Rượu Camus XO Đen
2,400,000 VND
Rượu Remy Martin XO 700 ml
2,950,000 VND
Rượu Martell XO 700 ml
3,885,000 VND
Rượu Camus Vintage 1988
4,650,000 VND
Rượu Camus Vintage 1980
5,000,000 VND
Rượu Remy Martin Club 3 L
5,210,000 VND
Rượu Camus Extra Elegance
5,400,000 VND
Rượu Martell VSOP 3 L
5,500,000 VND
Rượu Camus Vintage 1970
8,879,000 VND
Rượu Camus Vintage 1964
9,546,000 VND
Rượu Martell Cordon Bleu 3 L
12,500,000 VND
Rượu Camus Tradition
20,600,000 VND
Rượu Michel Camus Royale
30,600,000 VND
Rượu Camus Cuvee
43,765,000 VND
Rượu Hennessy Black
Call
Rượu Hennessy Privilege NYX (Bạc) 700ml
1,195,000 VND
Rượu Hennessy VSOP 700 ml
1,195,000 VND
Rượu Hennessy Privilege NYX (Bạc) 1,5L
2,590,000 VND
Rượu Hennessy VSOP 1,5L
2,650,000 VND
Rượu Hennessy XO Iridescence III 700ml
2,700,000 VND
Rượu Hennessy XO Maduoli
3,900,000 VND
Rượu Hennessy VSOP 3L
4,485,000 VND
Rượu Hennessy XO 750ml
4,495,000 VND
Rượu Hennessy Privilege NYX (Bạc) 3L
5,495,000 VND
Rượu Hennessy XO 1,5L
8,600,000 VND
Rượu Hennessy XO 3L
10,900,000 VND
Rượu Hennessy XO Iridescence III 3L
13,800,000 VND
Rượu Hennessy Paradis Extra
14,500,000 VND
Rượu Hennessy Richard
59,950,000 VND
Rượu Remy Martin VSOP 700ml
870,000 VND

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét